Ranking szkół: "Szkoła na Leśnej" spadła o prawie 100 pozycji!

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował ogólnopolskie rankingi szkół. Wśród techników uwzględniono wronieckie technikum przy ul. Leśnej. Nasza placówka straciła prawie 100 pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem! Pod uwagę brano wyniki olimpiad, matur z zakresu przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz egzaminów zawodowych.

Technikum przy Zespole Szkół nr I im. Powstańców Wielkopolskich zajęło miejsce dokładnie w połowie stawki. Na 300 placówek, które wzięto pod uwagę, wroniecka szkoła została sklasyfikowana na 150. pozycji ze wskaźnikiem rankingowym na poziomie 48,22%.

– Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium – czytamy na portalu www.perspektywy.pl.

W ubiegłych latach w tym samym rankingu „Szkoła na Leśnej” notowała zdecydowanie lepsze wyniki. W 2013 roku zajęła 67. miejsce. Dwa lata temu uplasowała się na 50. pozycji.