Uczniowie "jedynki" na wojewódzkim konkursie przyrodniczym

10 stycznia w SP nr 3 w Obornikach odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i obejmuje zagadnienia omawiane podczas nauki w klasach IV – VI. Uczestniczyło w nim dwoje uczniów SP nr 1 we Wronkach – Bartosz Rodewald z klasy VB i Aleksandra Zielińska z klasy VC.

Uczniowie klas V musieli wcześniej zapoznać się z zagadnieniami konkursowymi, które zgodnie z programem nauczania omawiane są dopiero w klasie VI. W tym celu uczestniczyli w dodatkowych zajęciach prowadzonych w szkole przez nauczycieli przyrody – p. Beatę Minczykowską i p. Żanetę Słodzinkę.

Większą ilość punktów – 24 uzyskał Bartosz, a Aleksandra – tylko punkt mniej. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należało zdobyć co najmniej 32 punkty na 40 możliwych. O wysokim poziomie trudności tego konkursu świadczy fakt, że na 103 uczniów uczestniczących w etapie rejonowym, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się tylko 4 osoby. Uczestnikom należy pogratulować wiedzy i życzyć powodzenia w przyszłym roku szkolnym.

Żaneta Słodzinka,
SP1 Wronki