Mundurowi uczyli najmłodszych przed feriami

W ubiegłym tygodniu, przez trzy dni, wroniecka policja, straż pożarna, straż miejska oraz Nadleśnictwo Wronki przeprowadziły wspólnie akcję informacyjną w klasach 0, 1, 2 i 3 wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Wronki.

Tematem akcji było bezpieczeństwo podczas zbliżających się ferii zimowych. Przedstawiciele poszczególnych służb omówili zasady poruszania się po drogach i chodnikach, bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach, bezpieczeństwa w lasach, bezpieczeństwa pożarowego, omówiono numery telefonów alarmowych do poszczególnych służb ratunkowych i telefon 112, omówiono zasady korzystania z telefonów alarmowych. Omówiono bezpieczeństwo w domu na sztucznych lodowiskach i przypomniano o absolutnym zakazie wchodzenia za zamarznięte akweny wodne. Celem akacji było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

OSP Wronki