Kolęda w DPS

W zeszłym tygodniu do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z wizytą duszpasterską przybył proboszcz św. Katarzyny we Wronkach.

Ksiądz Maciej Kubiak rozpoczął spotkanie od wspólnej modlitwy i poświęcenia mieszkańców tego domu, dla których było to wielkie przeżycie. Zwyczajowo do kolędy przygotowali wspólnie z opiekunami stół z krzyżem i świeczkami, a także wodą święconą i kropidłem. Wspólnie z gościem śpiewano kolędy.

Wizyta duszpasterska w prowadzonym przez Powiat Szamotulski DPS Nowa Wieś to, jak mówi Teresa Kandulska z tejże placówki, miły dla mieszkańców i personelu moment umacniania się w duchu modlitwy i okazja do serdecznej rozmowy z księdzem proboszczem.

Starostwo Powiatowe