Zimowe utrzymanie dróg

W związku z ostatnimi intensywnymi opadami śniegu, przypominamy informacje o instytucjach i firmach, odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wronki. Przypominamy też właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności zadbania, by warstwa zalegającego na dachach śniegu nie doprowadziła do przeciążenia konstrukcji budynku.

Również do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy usuwanie sopli, brył lodowych i nawisów śnieżnych, mogących zagrażać bezpieczeństwu osób, znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach, przebiegających przy budynku. Prace związane z usuwaniem z dachu śniegu i lodu powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

DROGI GMINNE
Na terenie miasta Wronki:
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Ćmachowie
Na terenie gminy Wronki:
NOWAK Przemysław Nowak
Pierwoszewo1
Osobą odpowiedzialną ze strony Gminy Wronki za nadzór nad utrzymaniem dróg jest:
Marlena Hibner-Koza, tel. 67 25 45 318, kom. 795 573 884

DROGI POWIATOWE
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. B. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych:
Łukasz Panek.

Kierownik Robót Zespolonej Służby Drogowej: Jadwiga Jaworska, tel.: 662-095-538

DROGI WOJEWÓDZKIE
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg w Szamotułach
tel. 61 292 17 17

Źródło – Wronki.pl