Potrącenie bodźcem do zmian?

W związku z potrąceniem kobiety z dzieckiem które miało miejsce niespełna tydzień temu oraz podążając za sugestiami czytelników próbowaliśmy dowiedzieć się, dlaczego na ul. Mickiewicza pomimo tak dużego natężenia ruchu Straż Miejska nie może wykorzystywać przenośnego fotoradaru.

Na zadanie przez nas pytania, przedstawiamy wam odpowiedzi UMiG Wronki oraz Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

– – – –

Burmistrz Mirosław Wieczór wielokrotnie zwracał się pisemnie do starosty szamotulskiego Pawła Kowzana oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Łukasza Panka w sprawie pilnej konieczności modernizacji ulicy Mickiewicza we Wronkach pod kątem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przykładowo w piśmie z 30 kwietnia br. do Starosty Szamotulskiego i Zarządu Powiatu Szamotulskiego burmistrz napisał: „W związku z licznymi sygnałami i protestami mieszkańców ul. Mickiewicza we Wronkach, zwracam się z prośbą o pilną modernizację drogi powiatowej nr 1895P, polegającą m.in. na wydzieleniu dodatkowych pasów ruchu, zmianę łuku drogi powiatowej na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku Stróżek, wykonaniu nowej nakładki, wykonaniu bezpiecznych przejść dla pieszych (…)”. Burmistrz w tym piśmie oraz innych nieustannie deklarował wsparcie finansowe Gminy Wronki w celu modernizacji powiatowej ulicy Mickiewicza i poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Ostatnią deklarację złożył 8 listopada 2013 r. „w kontekście prowadzonych prac nad kształtowaniem budżetu na 2014 r.”.

Jeśli chodzi o zgodę zarządcy dróg powiatowych na lokalizację fotoradaru (m.in. na ul. Mickiewicza) – to mimo naszych usilnych starań nie udało się nam uzyskać stosownego pozwolenia ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach. Przypomnę, że rok temu rzecznik prasowy starosty szamotulskiego informował mieszkańców za pośrednictwem „Szamotulskiej” , że do końca 2012 r. projekt czasowej organizacji ruchu powinien być zatwierdzony. Zwracam uwagę na fakt, że gmina Wronki od blisko półtora roku posiada pozwolenie na u użytkowanie fotoradaru na drogach wojewódzkich i gminnych. Tam Straż Miejska we Wronkach regularnie czuwa na bezpieczeństwem mieszkańców.

inspektor ds. komunikacji
Artur Hibner

– – – –

Zacznę od kwestii dotyczącej bezpieczeństwa. Otóż Gmina Wronki nigdy nie zwracała się do nas o zamontowanie fotoradaru przy ulicy Mickiewicza. Istotnie jednak, nie możemy tego zrobić, gdyż radarowym pomiarem prędkości w Polsce zajmują się odpowiednie służby, a żadna z nich nie podlega powiatom. Nie jest to więc kwestia naszej dobrej lub złej woli, tylko tego, że na takie działania nie pozwala prawo.

Natomiast Gmina Wronki, w związku z posiadaną strażą miejską i jej uprawnieniami, zwracała się do nas o zmianę organizacji ruchu na drogach powiatowych – chodziło właśnie o zmianę pozwalającą straży miejskiej na radarowy pomiar prędkości. Przedstawiliśmy Gminie wymogi wynikające wprost z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym rozporządzeniem. Gmina nigdy jednak, mimo przekazania przez nas odpowiednich wskazówek w tym zakresie, nie uzupełniła swojego wniosku o właściwe dokumenty. Nie mogliśmy zatem postąpić inaczej, jak tylko wniosek odrzucić. Od tej decyzji minęło ponad półtora roku, w tym czasie Gmina nie zwracała się już do nas w tej sprawie.

Faktem jest, że fotoradary powodują, iż kierowcy jeżdżą nieco wolniej, ale wypadek na przejściu dla pieszych, w terenie zabudowanym, w naszej ocenie w pierwszej kolejności obciąża zawsze kierowcę. Z naszych rozmów z policją wynika, że przyczyną kolizji, o którą Pan pyta, było niezachowanie ostrożności przez kierowcę, a nie stan drogi czy prędkość.

Jest jednak faktem, że ulica Mickiewicza we Wronkach, będąca drogą powiatową, wymaga zwiększenia jej przepustowości. W tym miesiącu Starosta spotka się z Burmistrzem Mirosławem Wieczorem celem omówienia planowanych zadań drogowych Powiatu na terenie Gminy Wronki i możliwości jej udziału finansowego w tych zadaniach.

rzecznik Starostwa Powiatowego
Maciej Fliger

– – – –

„Na poniedziałkowej Sesji Rady Powiatu dyskusję w wolnych głosach i wnioskach , wywołał artykuł w poniedziałkowej Gazecie Szamotulskiej. Podczas sesji burmistrz Wronek Mirosław Wieczór zarzucał Staroście Pawłowi Kowzanowi, że nie zaprosił go do rozmów nad kształtowaniem budżetu powiatu na rok 2014. Sprawą najbardziej nurtującą włodarza gminy jest omówienie kompleksowej modernizacji ul. Mickiewicza (przy fabryce Samsunga) we Wronkach.”szamo.info.pl

Zastanawiamy się, u kogo w tym momencie jest piłeczka, bo samo odbijanie ów piłeczki jak widać trwa w najlepsze. Jak możemy przeczytać w poniedziałkowej Gazecie Szamotulskiej:
„W pierwszych dniach grudnia z Urzędu Miasta i Gminy wysłano kolejny wniosek do Starostwa Powiatowego, którego ewentualna aprobata umożliwi wykorzystanie z gminnego fotoradaru także na drogach powiatowych. Przez wiele miesięcy gmina Wronki zachowywała się jednak niczym ubogi żyd w dowcipie z brodą. Mojsze modli się w bożnicy. – Jahwe, Jahwe! Tyle lat się modlę do Ciebie, a jeszcze nigdy nie wygralem ani grosza na żadnej loterii. – Nagle słychać grzmot, na niebie rozstępuje się chmura, ukazuje się Jahwe. – Mojsze, ty mnie daj szansę, ty kup los!”