Otwarcie oczyszczalni ścieków [FOTO]

Uroczystość z okazji otwarcia oczyszczalni ścieków na Borku i zakończenia pierwszego etapu budowy kanalizacji miała miejsce w poniedziałek we Wronkach. Wstęgę przecięli wspólnie były dyrektor wronieckiej „komunalki”, 93-letni Stanisław Rajniger, oraz przedszkolaki z „Bajkowego Świata”

Burmistrz Mirosław Wieczór nie krył dumy z tego wyjątkowego w ostatnich latach przedsięwzięcia. Podziękował wszystkim osobom, dzięki którym udało się zrealizować największą inwestycję kanalizacyjną w historii Wronek. Wyraził wdzięczność mieszkańcom za cierpliwość okazywaną podczas robót kanalizacyjnych. Wskazał na efekty ekologiczne – m.in. zlikwidowanie wylotów nieoczyszczonych ścieków do Warty i śmierdzących osadników Imhoffa w centrum miasta.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Rafał Zimny poinformował, że do tej pory oczyszczalnia była w stanie przyjąć 800 m3 ścieków na dobę, a nowy obiekt – 2000 m3. Szef PK wspomniał, iż równolegle zbudowano i zmodernizowano blisko 25 km sieci kanalizacyjnej we Wronkach.

– To wielki wkład w rozwój gospodarczy i społeczny – mówił o oczyszczalni i kanalizacji poseł Adam Szejnfeld. – Jeśli nie ma takich obiektów jak ten – to gospodarka się nie rozwija. Na tym przykładzie widać też, ile zyskujemy na integracji europejskiej.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, o wartości 64 mln zł, realizowany był przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie unijne wyniosło blisko 36,6 mln zł. Wspomniane przedsięwzięcie, obejmujące przebudowę oczyszczalni ścieków na Borku oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, to największa tego typu inwestycja po 1945 r. w gminie Wronki.

Wronki.pl


Aby przejść do galerii zdjęć, kliknij na fotografię powyżej.