Odbiór Działkowej

W poniedziałek nastąpił odbiór techniczny największej tegorocznej inwestycji drogowej w gminie Wronki – budowy ulicy Działkowej. W odbiorze wzięli udział przedstawiciele inwestora – czyli gminy Wronki, wykonawcy – firmy Viabud z Walkowic koło Czarnkowa oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W ramach inwestycji powstała jezdnia z wjazdami do posesji z kostki brukowej o długości 817,9 m (z krawężnikami) od skrzyżowania z aleją Wyzwolenia do stacji rozprężania gazu. Wybudowano także chodnik z obu stron drogi od skrzyżowania z aleją Wyzwolenia do zbiegu z ul. Warzywną.

Inwestycja kosztowała 1 205 520,76 zł.

Wronki.pl