Opłatkowe spotkanie rolników

Spotkanie wigilijne Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych we Wronkach miało miejsce w niedzielę, 15 grudnia w ćmachowskiej świetlicy. W uroczystości wzięli m.in. udział: wroniecki burmistrz i zastępca starosty szamotulskiego oraz radni gminni i powiatowi; prezesi Spółdzielni Usług Rolniczych, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczego we Wronkach.

Były życzenia, łamanie się opłatkiem, modlitwa, kolędowanie oraz wieczerza m.in. z pysznym smażonym karpiem i barszczem. Kapelan wronieckich rolników, ks. Stanisław Wawrzyniak wspomniał tych działaczy rolniczych, którzy w mijającym roku odeszli. Życzył wszystkim obecnym, aby stawali się lepsi dla siebie.


Aby przejść do galerii zdjęć, kliknij na fotografię powyżej.