Obwodnica możliwa za trzy lata

W poniedziałek (16 grudnia) w fabryce Samsunga we Wronkach miało miejsce spotkanie poświęcone m.in. budowie obwodnicy Wronek.

W spotkaniu wzięli udział: Zarząd Samsunga, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WZDW) Marek Kmiecik, burmistrz Mirosław Wieczór, starosta Paweł Kowzan, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach Łukasz Panek.

Dyrektor WZDW powiedział, że pierwszym etapem przebudowy układu komunikacyjnego w powiecie szamotulskim będzie modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Piotrowo-Zielonagóra. Wspomniane zadanie ma być zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywany koszt to 17,8 mln zł, a termin realizacji inwestycji – 30 listopada 2014 r.

Kolejnym etap to budowa obwodnicy Wronek. Jak oznajmił dyrektor WZDW – pod uwagę były brane cztery warianty, trzy odrzucono z uwagi na konieczność wyburzenia zbyt dużej ilości budynków mieszkalnych. Obecnie trwa opracowanie „projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182”. Wspomniane opracowanie ma być gotowe do 15 kwietnia 2015 r. – sama inwentaryzacja przyrodnicza potrwa rok.

Szef WZDW poinformował, że w pierwszym etapie realizowany będzie odcinek o długości 5,2 km. Trasa będzie wiodła od drogi wojewódzkiej nr 184 między Oporowem Hubami a Nową Wsią, dalej między Nową Wsią a Samołężem, poprzez projektowany wiadukt nad linią kolejową koło Stróżek, następnie obok starej leśniczówki na Borku, przez planowany most nad Wartą na wysokości Smolnicy – do drogi nr 182 Wronki-Piotrowo. Zakładany koszt to około 70 mln zł.

Dyrektor Kmiecik – pytany przez burmistrza Wieczora, czy jest możliwe, że zakończenie budowy nastąpi w 2017 r. – odpowiedział, iż jest to możliwe. Szef WZDW dodał, że w następnych latach będzie budowany drugi odcinek obwodnicy Wronek.

Szacuje się, iż całkowity koszt wybudowania obwodnicy o długości 8,2 km wyniesie blisko 100 mln zł.