Modernizacja sygnalizacji świetlnej koło mostu

W zeszłym tygodniu rozpoczęła się modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego i Mickiewicza. Jak zapewnia inwestor – samorząd województwa wielkopolskiego – dzięki inteligentnemu systemowi, reagującemu na natężenie ruchu, pojazdy będą mogły przejeżdżać sprawniej.

Mirosław Wieczór optował za budową ronda. Z rozmów w tej sprawie z marszałkiem województwa i dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynikało jednak, że z uwagi na wysoki koszt, rozwiązanie to nie może być obecnie realizowane.

Źródło: Wronki.pl