Wronki.pl: "Prace zmierzające do budowy obwodnicy"

W zeszłym tygodniu we wronieckim ratuszu burmistrz i urzędnicy zajmującymi się zagospodarowaniem przestrzennym spotkali się z przedstawicielami spółki Uniplan z Poznania. W czasie wtorkowego spotkania rozmawiano na temat czterech wariantów przebiegu obwodnicy. Szczegółowo analizowano je pod kątem zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczny kształt i przebieg obwodnicy będzie znany w drugiej połowie 2014 r. Firma Uniplan wygrała przetarg Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na „opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182”.

Źródło: Wronki.pl