Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu

Podczas środowej sesji Rady Miasta i Gminy przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Wcześniej przedstawiono pozytywne opinie na temat realizacji dochodów i wydatków: Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej, budżetowej i oświatowej rady.

Jak wynikało ze wspomnianej informacji, wykonanie dochodów wyniosło 23.566.100,33 zł (49,69% planu), zaś wydatków – 21.053.293,07 zł (42,70%). W pierwszym półroczu 2013 r. gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.512.807,26 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.880.980 zł.

Radni zmienili też uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2013-2017. Zmiana uchwały związana była z planowanym zaciągnięciem pożyczki – na warunkach preferencyjnych – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację inwestycji (spłata ma nastąpić w latach 2014 – 2016).