Zebranie mieszkańcow Zamościa

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Zamość odbędzie się w dniu 13 lipca (sobota) 2013 r. o
godz. 16.00 w hotelu Olympic.

Program zebrania:
1.Otwarcie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3.Dyskusja w sprawie zmian w budżecie Osiedla Zamość
4.Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych
5. Zapytania i wolne wnioski

Na zebraniu będzie można otrzymać:
– harmonogram odbioru odpadów komunalnych
– aktualną broszurkę – ,,Jak gromadzić odpady”
,,Opłaty za gospodarowanie odpadami”

Zarząd Osiedla Zamość