W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

Ćwiczenia sportowe są poprzedzone pogadankami oraz pokazami dotyczącymi profilaktyki uzależnień i bezpieczeństwa. Dotychczas z dziećmi spotkał się przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojciech Waroś – który opowiadał nie tylko o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu. W Wartosławiu pojawili się też funkcjonariusze wronieckiej policji i straży miejskiej – którzy mówili m.in. o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zaprezentowali sprzęt, jakim posługują się stróże prawa.


„Letnia szkółka piłkarska” adresowana jest głównie do dzieci ze szkół podstawowych i młodszych. Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałki, o godzinie 18.