Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem"

W dniu 25.05.2013 w świetlicy w Nowej Wsi odbyła się uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JESTEŚMY RAZEM„

Wszystkich zebranych powitał prezes Stowarzyszenia Marek Lepszy. Wśród zaproszonych gości byli zarówno przedstawiciele lokalnych władz w osobie wiece burmistrza Wronek Pana Roberta Dorna oraz gospodarza Nowej Wsi, sołtysa Pana Edwarda Chytrego. W tak ważnym dla Stowarzyszenia wydarzeniu, jakim była inauguracja działalności uczestniczyli także przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi; Pani Joanna Żołądkowksa oraz Maciej Żołądkowski. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć Pani Bernadety Markiewicz kierownik OPS w Pniewach, która od momentu gdy zrodził się pomysł założenia Stowarzyszenia wspierała radą grupę inicjatywną. W uroczystościach brała udział także zastępca dyr. WOK we Wronkach Daria Wajdeman Waszyńska.

Po powitaniu wszystkich przybyłych na uroczystości inauguracyjne, Prezes Stowarzyszenia przedstawił skład Zarządu oraz nakreślił program działalności organizacji, szczególnie podkreślając znaczenie aktywizacji społecznej oraz przełamywanie wszelkich barier w życiu osób niepełnosprawnych. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, min zastępca Burmistrza Wronek Pan Robert Dorna. Pogratulował aktywności wszystkim osobom działającym w Stowarzyszeniu i życzył wielu sukcesów w pracy społecznej. Również pozostali zaproszeni goście dołączyli do tych życzeń swoje życząc wielu sukcesów w osiągnięciu kolejnych celów, oraz aby Stowarzyszenie rozwijało się dynamicznie poszerzając zakres swojej działalności z pożytkiem dla całego środowiska.

Oprócz życzeń, kwiatów na ręce prezesa Stowarzyszenia Pani Joanna Żołądkowska przekazała list gratulacyjny od Prezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Pana Andrzeja Markiewicza.
Bardzo dużo radości osobom zaangażowanym w pracach organizacji sprawił także upominek od Pani Bernadety Markiewicz kierownik OPS Pniewy jakim była figurka aniołka, gdyż anioł towarzyszy od początków Stowarzyszenia tj. od Zebrania Założycielskiego w restauracji „Pod Aniołami„. Pozostaje tylko wierzyć członkom Stowarzyszenia JESTEŚMY RAZEM, iż będą pod dobra opieką, pod skrzydłami Anioła.
Szczególne podziękowania w imieniu Zarządu Stowarzyszenia złożyła Pani Irena Galas sołtysowi Nowej Wsi Panu Edwardowi Chytremu, który udostępnił świetlice dla potrzeb działalności Stowarzyszenia.
Po tej części oficjalnej wszyscy zebrani skosztowali wybornego poczęstunku a następnie odbyła się zaplanowana zabawa, która dostarczyła wszystkim wiele radości, miłych wspomnień.

tekst: Marek Lepszy


„Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste.” mówią założyciele Stowarzyszenia. Są to osoby z różnych gmin, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. Łączy ich chęć pomocy osobom niepełnosprawnym, oraz ukazanie, że osoby te mogą żyć normalnie. Chcą włączyć je w życie społeczne i kulturalne.

Obalanie mitów, schematów, niesprawiedliwych i często niesłusznych opinii o osobach niepełnosprawnych, to tylko część założeń Stowarzyszenia, które nie tylko chce pomóc takim osobom żyć normalnie, ale i chce przygotować środowisko, społeczeństwo, do sprawiedliwego traktowania osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie zorganizowało już kilka spotkań, ale na tym nie poprzestaną. W planach mają wiele imprez kulturalnych, angażujących osoby niepełnosprawne (piknik rodzinny, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kin, teatrów).

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć sukcesów w dalszej działalności i cieszyć się, że na terenie naszej gminy znaleźć można osoby interesujące się dobrem osób niepełnosprawnych.