Dzień Dziecka na Zamościu

Zaplanowany przez Zarząd Osiedla Zamość festyn w dniu 1 czerwca 2013 r. z okazji Dnia Dziecka, w wyniku złej pogody od godzin rannych nie dawał spokoju organizatorom. Potężna ulewa, która przeszła nad miastem, na szczęście się nie powtórzyła.

Około godz. 13.00 do meczu zaczęły się przygotowywać drużyny piłkarskie: ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi z opiekunką Moniką Kinowską oraz Szkoły Podstawowej nr 1 z Wronek z opiekunem Piotrem Rybarczykiem. Mecz rozpoczął sędzia Grzegorz Wituski. Gra trwała w czasie 2x30min. Zwycięstwo w meczu odniosła drużyna z Nowej Wsi, pokonując Szkołę Podstawową nr 1 wynikiem bramek 6:1. Bramki dla Nowej Wsi strzelili: Piotr Kiona -1, Kamil Kaczmarek-1, Patryk Wojciechowski-2, Igor Mrowiński-1, Sebastian Gumny-1. Honorową bramkę dla drużyny SP-1 we Wronkach strzelił Jakub Kląskała. Drużyny otrzymały puchary, piłki oraz upominki od Zarządu oraz sponsorów. Statuetki najlepszego piłkarza otrzymali :Patryk Wojciechowski z SP Nowa Wieś i Jakub Kląskała z SP-1 Wronki.


Z powodu złej nawierzchni boiska nie wystąpił zespół FOREST DANCE z ZS-nr 1 z Wronek. Po ciekawym meczu, przed widownią dał pokaz zespół Capoeira, który przy akompaniamencie egzotycznych instrumentów zaprezentował brazylijską grę-walkę. Ciekawe stroje oraz instrumenty zgromadziły dużo widzów, którzy nagradzali oklaskami sprawność fizyczną występujących. Następnie do występu przystąpili młodzi karatecy z Wronek pod opieką trener Agnieszki Kałek-Smolarek. Zainteresowanie publiczności wzbudził między innymi bardzo młody wiek występujących, najmłodszy miał cztery lata, a najstarszy 10 lat. Piękne białe kimona, porozumiewanie się z trenerem w nieznanym dla widzów języku, pokaz walki i jej wykonanie budził podziw. Zawodnicy otrzymali duże brawa, a i też byli nowi zainteresowani wstąpieniem do tego zespołu. Upominkami za występ nagrodził ich Zarząd Osiedla, m.in. Jacek Janicki, Jan Kwaśny, Stanisław Żołądkowski, Jerzy Śmiłowski oraz Monika Paluch.

Sygnał syreny oznajmił dzieciom, że przed placem pojawiły się pojazdy strażackie i wojskowe. Bardzo duże zainteresowanie dzieci tymi pojazdami wzbudziło zadowolenie wśród strażaków i kierujących pojazdami wojskowymi. A, żeby można było skorzystać z przejazdu pojazdem wojskowym, ustawiały się długie kolejki. Strażacy i wojskowi odpowiadali na pytania, czasem naprawdę trudne, zadawane przez najmłodszych.

Po zakończeniu pokazów przez strażaków i wojskowych, przy muzyce serwowanej przez zespół ARMEZ wszyscy przenieśli się do centrum miejsca imprezy. Albowiem w zaplanowanym czasie rozpoczęto ,,przesłuchania” młodych talentów w dziedzinie tańca, śpiewu i recytacji wierszy. Jury przyznało wszystkim występującym nagrody. Pierwsza część festynu zakończyła się ogłoszeniem finału konkursu na nazwę trzech placów zabaw usytuowanych na os. Zamość. Jury przyznało nagrody: za nazwę ,,Dębinka” dla placu zabaw przy ul. Dębowej Krzysztofowi Felkowi, za nazwę ,,Myśliwski Placyk” dla placu zabaw przy ul. Myśliwskiej przyznano nagrodę Patrykowi Spychale oraz za nazwę ,,Nad Rzeczką” dla placu zabaw przy ul. Nadwarciańskiej przyznano nagrodę Julii Filipiec.

Druga część festynu rozpoczęła się zabawą taneczną do której przygrywał zespół Armez.

Zarząd Osiedla Zamość pragnie podziękować za pomoc w zorganizowaniu festynu firmom i osobom prywatnym: Firmie Mat-Bud” M. Bilewski, Lokalnej Grupie Rybackiej Warta-Noteć, Sklepowi ,,PUCHATEK” Wronki, Gminie Wronki, Wronieckiemu Ośrodkowi Kultury, Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. Wronki, Towarzystwu Miłośników Ziemi Wronieckiej, „Wronieckiemu Bazarowi”, Nadleśnictwu Wronki, Bankowi Spółdzielczemu we Wronkach, Bankowi Spółdzielczemu Duszniki, OSP Wronki, firmie ,,Hart” Sp. z o.o.Poznań, Bożenie Kinowskiej, Irenie Bąk, Wioletcie Kozłowskiej, Piotrowi Kicie, Karinie Książkiewicz, Stanisławowi Jurackiemu, Sławomirowi Winieckiemu, Pawłowi Zysowi, Radkowi Smolarkiewiczowi, Zespołowi muzycznemu „Armez”.
Jeśli ktoś został pominięty, przepraszamy.

tekst: Jan Kwaśny
zdjęcia: Jan Kwaśny, Gosia Ćwiertnia