Ile zebrali "Zawodowcy"?

OGŁOSZENIE WYNIKU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 01.06.2013 R. NA RZECZ KACPRA KUKAWKI ZORGANIZOWANEJ PODCZAS KONCERTU CHARYTATYWNEGO „MUZYKA ZBLIŻA LUDZI”

Komitet organizacyjny zbiórki publicznej pod nazwą „Koncert charytatywny – muzyka zbliża ludzi” przy Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego z siedzibą przy ulicy Powstańców Wlkp. 25, 64-510 Wronki informuje, iż dnia 1 czerwca 2013r. podczas zbiórki publicznej do puszek kwestarskich, na którą pozwolenie wydał Burmistrz Miasta i Gminy Wronki decyzją nr 1 USCiSO.5311.1.2013 z dnia 08.05.2013r, została zebrana kwota 786,71 zł(osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 71/100). Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji Kacpra Kukawki. W związku z przeprowadzoną zbiórką poniesiono koszty zakupu puszek i materiałów biurowych w kwocie 77,90 zł(siedemdziesiąt siedem złotych 90/100).