Bezpieczniej przez Stróżki

Zakończyła się budowa chodnika w miejscowości Stróżki. W poniedziałek miał miejsce odbiór techniczny inwestycji z udziałem przedstawicieli gminy Wronki i wykonawcy.
Roboty prowadził Rejonowy Związek Spółek Wodnych ze Śmieszkowa. Chodnik został wykonany na długości 683,5 m. Gmina zapłaci za prace blisko 200 tys. zł brutto.
Główna droga przez Stróżki stanowi dla coraz większej liczby kierowców (w tym samochodów ciężarowych) objazd centrum Wronek, więc chodnik znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

UMiG Wronki