Słów kilka o obwodnicy Wronek

16 kwietnia (wtorek) o godzinie 12.15 odbyłą się konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Wronek – Mirosławem Wieczorem, wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem Jankowiakiem oraz Starostą Szamotulskim – Pawłem Kowzanem.

Tematem przewodnim konferencji prasowej były postępy w realizacji obwodnicy Wronek.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak:
„Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o rozmowy z miastem Wronki, to od blisko 2 lat są one prowadzone bardziej intensywnie. Stało się to za sprawą dużego inwestora jaki pojawił się we Wronkach czyli firmie Samsung.

Tak wielki inwestor spowodował znaczny wzrost ruchu drogowego spowodowanego po prostu zwiększeniem produkcji w zakładach co wiąże się z większą ilością tirów przywożących surowce i komponenty oraz większą ilością towarów gotowych do wywozu. ”

Starosta Szamotulski Paweł Kowzan:
„Kiedy na początku spotykaliśmy się w tym temacie i kiedy firma Samsung dopiero wchodziła do miasta, mówiliśmy o zakładzie zatrudniającym ok 2.000 pracowników w 3 halach produkcyjnych, a teraz mamy ponad 4.000 pracowników – to wszystko skoncentrowane przy jednej ulicy.”

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak:
„Gorącym tematem stała się przebudowa infrastruktury w całym regionie. Głównym sposobem na zwiększenie wydajności węzłów komunikacyjnych jest stworzenie drogi, która poprowadziła by samochody w kierunku autostrady A2. Ważnym tematem stałą się obwodnica Wronek łącząca drogi 182 [Łącząca Wronki z Sierakowem i dalej na Międzychód przyp. redaktora] oraz stwarzająca możliwość poprowadzenia ruchu w kierunku autostrady przez Szamotuły oraz Pniewy.

Przedsięwzięcie jest wielkie, bo szacunki mówią o kilkuset milionach złotych kosztów realizacji projektów. Do tej pory urząd Marszałkowski nie był gotowy na tak duże wydatki. Jednakże w ubiegłym roku przebudowę komunikacji udało się wpisać na wieloletni plan inwestycyjny urzędu. Od tego momentu można było podjąć kolejne kroki w celu realizacji projektu.

W najbliższych dniach Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg na koncepcję budowy obwodnicy Wronek wraz ze wszystkimi potrzebnymi zezwoleniami (między innymi środowiskowymi) w systemie unijnym „Zaprojektuj i wybuduj”. „

Mowa jest o zupełnie nowej koncepcji przebiegu trasy obwodnicy. Koncepcje stworzone do tej pory, czasami oprotestowane będą uważane za materiał pomocniczy w powstawaniu nowej koncepcji.

System unijny „Zaprojektuj i Wybuduj” polega na tym, że na zlecenie zamawiającego opracowany jest jedynie wstępny projekt inwestycji. Na tej podstawie, opracowywana jest dokumentacja przetargowa. Następnie w wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zamówienia, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a późnej realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu. ~Źródło

„Koncepcja ma być gotowa na rok 2015, dopiero po tym terminie możliwe będą kroki w celu realizacji projektu. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że projekt powinien zawierać plan obwodnicy o długości 6 km, z przeprawą przez rzekę Wartę oraz tory kolejowe. Co do samych kosztów nie chciałbym się na razie wypowiadać, ponieważ właśnie ta koncepcja ma oszacować ile to będzie kosztować.

Obwodnice Szamotuł oraz Pniew nie są jeszcze planowane, ale na nie również przyjdzie czas.”

Starosta Szamotulski Paweł Kowzan:
„Na stróżkach szykuje się logistyka Samsunga i z tego powodu dostałem wiele apeli od mieszkańców, dlatego korzystając z okazji chciałbym zwrócić uwagę Burmistrza również na te zagadnienie. Już dzisiaj trzeba przewidzieć strefę ochronną dla mieszkańców.”