OSP Wronki podsumowało rok

Na walne zebranie sprawozdawcze przybyli następujący goście: Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, dh Wojciech Dukat Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wronkach, kpt. Przemysław Chojan Dowódca JRG PSP Szamotuły, dh Antoni Odrobny Wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, dh Henryk Rusinek Wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach.

Zebranie otworzył i przybyłych gości powitał dh Andrzej Liszkowski Prezes OSP Wronki. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Jerzego Śmiłowskiego, na protokolanta dh Andrzeja Liszkowskiego. Sprawozdanie z działalności złożył dh Stefan Kaszkowiak Wiceprezes-Naczelnik OSP Wronki, sprawozdanie finansowe złożył dh Marek Marcinkowski Skarbnik OSP Wronki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Kazimierz Kwaśny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd OSP Wronki otrzymał absolutorium za 2012 rok. Przyjęto plan finansowy i działalności na 2013 rok. Odznakę “Strażak Wzorowy” otrzymali następujący druhowie z OSP Wronki dh Mateusz Derak, dh Rafał Domaciuk, dh Arkadiusz Hodrych, dh Janusz Hossa, dh Jacek Kowalski, dh Leszek Łuczak, dh Łukasz Łukasiak, dh Marek Marcinkowski, dh Sebastian Mleczak. Wręczenia odznak dokonał dh Wojciech Dukat Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. Dh Woźnicki Karol otrzymał odznakę za wysługę 30 lat w OSP, dh Bilon Marek otrzymał odznakę za wysługę 20 lat w OSP, dh Szczepski Marcin i dh Śmiłowski Jerzy otrzymali odznakę za wysługę 15 lat, dh Książek Mariusz otrzymał odznakę za wysługę 10 lat, odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymali dh Kowalski Jacek, dh Hossa Janusz, dh Hodrych Arkadiusz, dh Domaciuk Rafał, dh Marcinkowski Marek. OSP Wronki liczy 55 członków czynnych, 9 honorowych, w tym 6 kobiet oraz 13 członków MDP.

W roku 2012 OSP Wronki uczestniczyła 202 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 35 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 167 razy, w tym poza terenem gminy 10 razy i poza terenem powiatu 1 raz. W działaniach tych wzięło udział 2.272 strażaków i 292 zastępy, łącznie czas udziału w akcjach to 4.410 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 8.362km. Zużyto 2.823,6 litra paliwa. Osoby poszkodowane 29 osób, ofiary śmiertelne 3 osoby. W działaniach ratowniczych najczęściej uczestniczyli następujący druhowie Stefan Kaszkowiak 140 razy, Krzysztof Garncarz 113 razy, Mieczysław Zastróżny 103 razy.

OSP Wronki

Najpopularniejszy portal informacyjny we Wronkach.Moje Wronki w jednym miejscu. Informacje z Miasta i Gminy Wronki. Codziennie nasz serwis jest odwiedzany przez tysiące osób z Wronek, Szamotuł, Sierakowa, Lubasza, Ostroroga, Wielenia, Obrzycka.

2013-03-14