Dzień Kobiet w Jesteśmy Razem

W spotkaniu oprócz członków ze stowarzyszenia wzięli udział seniorzy oraz osoby pragnące wstąpić w szeregi organizacji. Należy w tym miejscu zauważyć, iż Stowarzyszenie w tak krótkim czasie od momentu powołania, już po raz trzeci organizuje spotkanie integracyjne wychodząc frontem do różnych środowisk. Integracja przez wspólną zabawę, spotkania, ale też pożyteczne szkolenia dające rzeczywiste korzyści na przyszłość. Wszystko to ma służyć realnemu uczestnictwu niepełnosprawnych w życiu społecznym a nie zamykaniu się w kręgu swojego środowiska.

To spotkanie z okazji Dnia Kobiet jak i wcześniejsze – członkowie Stowarzyszenia zorganizowali dzięki dużemu zaangażowaniu nie oglądając się na jakiekolwiek wsparcie z zewnątrz, rozumiejąc, iż tylko wspólną pracą mogą wykazać, że działalność ich stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” jest z wszech miar pożyteczna, potrzebna społecznie.

Marek Lepszy