Podaruj swój 1%

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
Numer KRS: 0000266321
Informacje Uzupełniające: Hufiec Szamotuły – 1 Środowiskowy Szczep „CHĘCHACZE”

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska
Numer KRS: 0000266321
Informacje Uzupełniające: Hufiec Szamotuły – 5WDH „CZERWONE BERETY”

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wronkach
Numer KRS: 0000154454
Informacje uzupełniające „Cel szczegółowy”: ODDZIAŁ WE WRONKACH

Fundacja „AMICIS”
Numer KRS: 0000228508

Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”
Numer KRS: 0000028529
Informacje Uzupełniające: MUKS „HERBERTUS” WRONKI nr W 116

Fundacja „Zdążyć z pomocą”
Numer KRS: 0000037904
Informacje Uzupełniające: dla MACIEJ PIOTR ZIELIŃSKI
(zamieszkały – Stróżki, gmina Wronki)