Zebranie mieszkańców osiedla Zamość

Zarząd Osiedla Zamość zaprasza na ogólne zebranie mieszkańców osiedla Zamość, które odbędzie się dnia 02.03.2013 r. (sobota) o godz.17.00 w hotelu Olympic.


Program zebrania:

1. Otwarcie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
2. Wybór Przewodniczącego Ogólnego Zebrania
3. Przyjęcie programu Ogólnego Zebrania
4. Wybór Sekretarza Zebrania
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zamość za 2012 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem i przyjęcie sprawozdania
Przewodniczącego ZOZ
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Osiedla Zamość
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 4/2012
9. Wolne głosy i wnioski
10. Głosowanie wolnych wniosków
11. Informacja o sposobie segregacji odpadów i wysokości opłat
12. Zakończenie zebrania