Wronieckie technikum w rankingu Rzeczpospolitej

Wronieckie technikum przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach im. Powstańców Wielkopolskich znalazło się wśród dwustu najwyżej ocenionych szkół w corocznym rankingu Rzeczypospolitej i miesięcznika Perspektywy.

To wyjątkowy, jedyny w Polsce taki ranking. Co badała kapituła konkursowa pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie? Licea oceniała, biorąc pod uwagę sukcesy olimpijskie, wyniki maturalne zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, oraz opinię o uczniach szkoły wyrażoną przez kadrę akademicką. W przypadku techników dodatkowym elementem były wyniki egzaminu zawodowego.

Szkoła znalazła się w dwóch rankingach: Maturalnym Techników oraz Ogólnopolskim Rankingu Techników. Podczas badania wyników egzaminów maturalnych wroniecka szkoła zajęła 47 miejsce, a w ogólnopolskim badaniu techników 67.

FOTO. Wronki.pl

Ranking maturalny techników:
Zwyciężyło Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
Punkty rankingowe – 66,49 (ZSE w Radomiu: 100)
Wskaźnik przedmiotów obowiązkowych – 77,29 (ZSE w Radomiu: 91,97)
Wskaźnik przedmiotów dodatkowych – 46,22 (ZSE w Radomiu: 99.86)

Jako ciekawostkę można dodać, że wroniecka szkoła została sklasyfikowana jako siódma wśród szkół z województwa Wielkopolskiego. Wronieckie technikum to nie jedyna szkoła z powiatu szamotulskiego, która znalazła sie w rankingu „Rzepy”. Na 54 miejscu znalazło się pniewskie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie. W zeszłym roku technikum przy Szkole na Leśnej zajęło 89. miejsce, a dwa lata temu ranking nie uwzględniał wronieckiej placówki.

Ogólnopolski ranking techników:
Zwyciężyło Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r w Lublinie
Punkty rankingowe – 59,25 (TE w Lublinie: 100)
Olimpiady – 0,00 (TE w Lublinie: 60,39 )
Wskaźnik przedmiotów obowiązkowych – 77,29 (TE w Lublinie: 89,39)
Wskaźnik przedmiotów dodatkowych – 46,22 (TE w Lublinie: 72,24 )
Egzamin zawodowy – 66,06 (TE w Lublinie: 98,60 )
Opinia akademicka – 0,00 (TE w Lublinie: 64,05)

W tym zestawieniu wyżej od wronieckiej szkoły uplasowało się pniewskie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie, które zajęło 38 miejsce. Wśród szkół z województwa wielkopolskiego wroniecka uplasowała się na 9 pozycji. W tym roku Szkoła na Leśnej w tym rankingu spadła z 50 miejsca, które zajęła w 2012. Dwa lata temu, ranking równieżnie uwzględnił szkoły.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2013 pierwsze miejsce zajęło LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2013 laureatem zostało warszawskie LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W obu powższych rankingach nie znalazły się szkoły z naszego powiatu. Natomiast w badaniu uwzględniającym dokonania uczniów w 48 olimpiadach nauków na terenie całej Polski, 194 miejsce w rankingu zajęło I LO w Szamotułach, w tym rankingu również triumfowało wrocławskie LO nr XIV.