Warsztaty przyrodnicze – „Co w lesie piszczy?”

Poznały elementy munduru leśniczych i nauczyły się rozróżniać dystynkcje. Dzięki przygotowanej makiecie Puszczy Noteckiej, dzieci mogły zobaczyć jaką powierzchnię zajmują lasy, jak ukształtowany jest teren, jakie drzewa rosną w Puszczy i jakie zwierzęta w niej mieszkają. Zastanawiały się, czy na świecie lasów ubywa czy przybywa?

W drugiej części zajęć, uczestnicy spotkania wspólnie układali duże puzzle, odgadując jakie zwierzątko się na nich kryje i grali w grę leśny bystrzak.
Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały pamiątkowe upominki od Nadleśnictwa Wronki oraz plany lekcji, na których będą zbierać pamiątkowe pieczątki z zajęć. Wśród dzieci, które zbiorą wszystkie (cztery) pieczątki, rozlosujemy nagrody! (Przyznamy też nagrody pocieszenia dla tych, którzy nie mogli być na wszystkich spotkaniach).

Daria Wajdeman-Waszyńska