Co nam daje las?

Dowiedziały się jaką pomoc niesie leśniczy, w jaki sposób inne rośliny lub zwierzęta mogą pomagać lub przeszkadzać w rozwoju drzewka, a także jaki wpływ na przyrodę ma pogoda. Dzięki obiektom umieszczonym na wystawie, zobaczyły jak wyglądają nasionka różnych drzew. Uczestnicy warsztatów, zastanawiali się co las daje ludziom i po co warto do niego chodzić. W celu sprawdzenia dotychczasowej wiedzy, dzieci otrzymały magnesy przedstawiające leśne zwierzęta i rośliny, które musiały umieścić w odpowiedniej warstwie lasu.

Tekst i foto: Daria Wajdeman-Waszyńska