Skąd pieniądze dla strażaków?

W pierwszym punkcie posiedzenia, dh. Stefan Kaszkowiak przedstawił zebranym propozycję złożenia wniosku w celu ewentualnego nabycia lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych marki Ford. Pojazdy te zastąpiłyby wyeksploatowane samochody marki Żuk. Dh. Kaszkowiak poinformował, że projekt zakupu samochodów zakłada możliwość ewentualnego zakupu samochodu marki Ford Bus, w kwocie 22400 zł, lub samochodu marki Ford Kontener, w kwocie 29400. Wnioski na ewentualny zakup w/w pojazdów należy składać w terminie do 15.12.2012 roku.

W następnym punkcie zebrania, dh. Stefan Kaszkowiak przedstawił stanowisko strażaków z miasta i gminy Wronki, odnośnie regulacji ekwiwalentu pieniężnego
za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo – gaśniczym. Komendant poinformował zebranych, że strażacy z miasta i gminy Wronki wnioskują do Rady Miasta i Gminy Wronki o dokonanie regulacji ekwiwalentu pieniężnego, dostosowując go do wzrostu cen i kosztów związanych z pełnieniem służby strażaków. Dh. Kaszkowiak wyjaśnił również, że ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym nie można traktować jak wynagrodzenia dla strażaków, lecz jest to forma zwrotu kosztów związanych z pełnieniem służby. Koszty te stanowią koszty dojazdu strażaków do strażnicy OSP, koszty dojazdu na szkolenia i zbiórki, koszty zakupu środków czystości, koszty prania ubrania bojowego i osobistego, koszt zakupu baterii do pagerów i latarek, itp.

Po przedstawieniu propozycji Komendanta Kaszkowiaka, głos zabrał Przewodniczący Rady MiG Wronki, Ryszard Firlet. Przewodniczący zadeklarował przedstawienie propozycji strażaków na forum Rady MiG. Firlet obiecał również swoją pomoc w realizacji propozycji złożonych przez strażaków. Burmistrz MiG Wronki w swoim wystąpieniu obiecał strażakom dokonanie regulacji ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Burmistrz jednak, ze względu na brak zarezerwowanych środków finansowych w budżecie MiG na 2013 rok, nie widzi możliwości złożenia wniosku nabycia lekkich samochodów ratowniczo–gaśniczych.

W dalszej części zebrania głos zabrał dh. Mieczysław Białuski, Prezes OSP Ćmachowo, który zwrócił uwagę na duże koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Następnie dh. Lech Judek, z-ca Naczelnika OSP Chojno zwrócił uwagę, że strażacy biorą udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych na terenach i drogach którymi administruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych czy PKP. Judek zasugerował, aby za udział w tych akcjach, część kosztów pokrywali administratorzy dróg lub PKP.

Prezes OSP Lubowo, dh. Robert Rusinek zwrócił się do Przewodniczącego Rady MiG Wronki z pomysłem ewentualnego obniżenia wysokości diet Radnych MiG Wronki, co pozwoliłoby wygenerować ewentualne środki na zakup wozów bojowych dla strażaków.

Sekretarz ZOMG ZOSP RP we Wronkach, dh. Jerzy Śmiłowski zwrócił się do Burmistrza, z propozycję zarezerwowania środków w budżecie na 2013 rok, na zakup chociaż jednego, lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego, a zakup kolejnych wozów rozłożyć na następne lata.

Viceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, dh. Henryk Rusinek zaznaczył natomiast, że wymianę wyeksploatowanych i kosztownych w utrzymaniu samochodów marki ŻUK należy traktować jako decyzję niezbędną i priorytetową.

Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, dh. Andrzej Liszkowski przypomniał z kolei Ryszardowi Firletowi, że po akcji gaśniczej bloku mieszkalnego na Osiedlu Borek w 2009 roku, Burmistrz obiecał zarezerwowanie środków w budżecie miasta i gminy, na zakup nowego, ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Wronki i do tej pory obietnica ta nie jest realizowana.

Ostatnim, który zabrał głos w dyskusji, był viceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach i Radny MiG Wronki, dh. Antoni Odrobny. Radny Odrobny obiecał, że wraz z Przewodniczący Rady MiG Wronki podejmie działania, aby przekonać Radę MiG do zarezerwowania środków na wymianę wyeksploatowanych wozów bojowych.

Obszerna relacja dzięki uprzejmości Jerzego Śmiłowskiego.