Remonty, wszędzie remonty…

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że firma WUPRINŻ S.A.:

I. Wykonuje aktualnie prace budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej we Wronkach:

1. ul. Niepodległości / Dworcowa,
2. ul. Mickiewicza / Niepodległości ,
3. ul. Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 3 – montaż kanałów wokół przepompowni PS-3,
4. ul. Warzywna / Działkowa,
5. ul. Działkowa – przewiert sterowany,
6. wykonanie połączenia kanalizacji ulic Warzywnej i Nowej,
7. ul. Os. Słowackiego – montaż instalacji na przepompowni PS-2,
8. ul. Słoneczna – montaż instalacji na przepompowni PS-9.

II. Planuje wykonanie prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej we Wronkach w terminie:

1. 04 – 31.10.2012r. ul. Powstańców Wlkp. – przewiert w pobliżu Cmentarza Parafialnego.

W miejscach prowadzenia prac mogą wystąpić ograniczenia, utrudnienia w ruch drogowym. Prosi się kierowców o zwracanie uwagi i przestrzeganie zmian związanych z organizacją ruchu.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach prosi mieszkańców o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia niedogodności związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.