Jubileusz Orkiestry Dętej WOK Wronki.

Rok 2012 jest rokiem jubileuszu Wronieckiej Orkiestry Dętej. Na dzień 6 października wyznaczono uroczystości jubileuszowe wronieckiej orkiestry. Przed południem, delegacja muzyków orkiestry udała się na wroniecki cmentarz, gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz na grobie pierwszego kapelmistrza i założyciela wronieckiej orkiestry, Czesława Zofki. Sygnalista orkiestry zagrał na trąbce „Ciszę” oddając hołd wszystkim zmarłym członkom orkiestry.

Na godzinę 13.00 zaplanowano koncerty orkiestr w różnych częściach miasta. Na Osiedle – Zamość udała się goszcząca na uroczystościach Orkiestry Dętej WOK Wronki, Wrzesińska Orkiestra Dęta. Na boisku sportowym
przy ul. Topolowej, orkiestra dęta z Wrześni wykonała krótki koncert z pokazem musztry paradnej zespołu tanecznego.
Wroniecka jubilatka udała się z koncertami plenerowymi na parking
przed biurowiec Amica Wronki S.A. oraz na wroniecki Rynek.

Dla muzyków, koncert przy Amica miał szczególne znaczenie, bo to właśnie tam, przed sześćdziesięciu laty, w marcu 1952 roku, z inicjatywy dyrektora „Wronkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych” (obecnie Amica S.A.), Henryka Andrzejewskiego, została założona orkiestra dęta.

Swoim koncertem, muzycy oddali więc cześć założycielom i twórcom wronieckiej orkiestry.
O godzinie 13.00, wroniecka jubilatka wraz z goszczącą na jubileuszu Wrzesińską Orkiestrą Dętą udała się pod Ratusz. Orkiestry ustawiły się na ulicy Ratuszowej, a prezes oraz kapelmistrz wronieckiej orkiestry weszli do siedziby burmistrza Wronek, aby zaprosić „ojca miasta” na uroczystości jubileuszowe.

Burmistrz, Mirosław Wieczór wraz z proboszczem parafii pw. Św. Katarzyny we Wronkach, Ks. Maciejem Kubiakiem oficjalnie przywitali muzyków, a Ks. proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Orkiestry wykonały jeszcze po jednym utworze marszowym oraz stanęły do pamiątkowego zdjęcia na tle budynku wronieckiego Ratusza.

Następnie, wszyscy muzycy i mażoreki „Miraż” udali się do Sali WOK, na zasłużony obiad.
Od godz. 17.00 zaplanowano uroczyste koncerty zaproszonych orkiestr oraz Koncert Jubileuszowy Orkiestry Dętej WOK Wronki.
Najpierw wszystkich gości powitał dyrektor WOK Wronki, Michał Poniewski, a później głos zabrał prezes wronieckiej jubilatki, Jerzy Śmiłowski. Prezes podziękował byłym i obecnym muzykom wronieckiej orkiestry dętej za 60 letnią, nieprzerwaną służbę dla Wronek.

Niezwykle miłym akcentem uroczystości były podziękowania i życzenia dla wronieckiej jubilatki. Jako pierwszy podziękowania muzykom złożył burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Mirosław Wieczór.W imieniu wronieckiego duchowieństwa podziękowania i życzenia złożył Ks. Kanonik Marian Biniek, a życzenia od starosty powiatowego, Pawła Kowzana złożył wicestarosta, Kazimierz Michalak. W imieniu Rady Miasta i Gminy, życzenia złożył radny Bartosz Roszak i radny Paweł Raszewski.

Dobrze życzyli również wronieckiej orkiestrze przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, z prezesem Pawłem Bugajem na czele. Podziękowania i życzenia Orkiestrze dętej WOK Wronki złożył również dyrektor WOK Wronki, Michał Poniewski. W szczególny sposób dyrektor WOK podziękował twórcy obecnej świetności Orkiestry Dętej WOK Wronki, kapelmistrzowi, Krzysztofowi Zarembie.

Dyrektor podziękował również za uświetnienie uroczystości jubileuszowych wszystkim orkiestrom uczestniczącym w jubileuszu wronieckiej orkiestry. Kapelmistrzowie orkiestr zostali obdarowani okolicznościowymi pamiątkami.

Gdy już życzenia i podziękowania zostały złożone, zabrzmiały mocne dźwięki dętych instrumentów. Jako pierwsza wystąpiła ze swoim koncertem Wrzesińska Orkiestra Dęta, a następnie koncertowała Lwówecka Orkiestra Dęta. Przed koncertem wronieckiej orkiestry, zaprezentowała się grupa dzieci ze Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Da Capo, z Tarnowa Podgórnego wraz z młodymi adeptami z Orkiestry Dętej WOK Wronki, prowadzona przez kapelmistrz, Krzysztofa Zarembę. We wronieckiej orkiestrze właśnie na młodych muzyków stawia się najbardziej. Wszyscy mają przekonanie,
że ciężka praca kapelmistrza i instruktorów nad kształtowaniem talentu młodych muzyków pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość orkiestry dętej we Wronkach.

W finale uroczystości wystąpiła wroniecka jubilatka pod dyrekcja kapelmistrza, Krzysztofa Zaremby.
Przed koncertem krótki rys historyczny orkiestry przedstawił prezes Orkiestry WOK Wronki, Jerzy Śmiłowski. Prezes wronieckiej orkiestry złożył również podziękowania i życzenia najstarszym, obecnym na uroczystościach, byłym członkom orkiestry: Kazimierzowi Barańskiemu, Stanisławowi Kwapiszowi
i Jerzemu Ławniczakowi.

Koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej WOK Wronki był popisem kunsztu muzyków z wronieckiej jubilatki. Wszyscy widzowie uczestniczący w koncercie mogli się przekonać, jak wielką pracę we wronieckiej orkiestrze wykonuje kapelmistrz wronieckiej orkiestry, Krzysztof Zaremba wraz z instruktorami sekcyjnymi: Janem Adamczewskim, Henrykiem Rzeźnikiem i Markiem Surdykiem. Koncertowi wronieckiej jubilatki towarzyszyły tańce przyjaciół, muzyków z zaproszonych na jubileusz orkiestr i brawa zaproszonych gości.

Po zakończeniu koncertu, burmistrz Wronek, Mirosław Wieczór zaintonował,
a wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali jubilatce chóralne „Sto lat”.
Wraz z wydawcą, właścicielką firmy reklamowej „Czarny Kruk”, Grażyną Kaźmierczak, Jerzy Śmiłowski zaprezentował Kalendarium Orkiestry Dętej WOK Wronki, wydane z okazji jubileuszu wronieckiej orkiestry.
Twórca wydania podziękował również sponsorom, firmiemie Amica Wronki S.A, Wronieckiemu Ośrodkowi Kultury, a także Bankowi Spółdzielczemu we Wronkach za pomoc finansową w realizacji druku publikacji.

Ostatnim punktem jubileuszowych uroczystości wronieckiej 60 – latki, było spotkanie integracyjne muzyków, sympatyków i zaproszonych gości. Do tańca przygrywał zespół taneczny „Układ”. Do białego rana, we wspaniałej atmosferze prowadzone były rozmowy pokoleń byłych i obecnych muzyków wronieckiej orkiestry dętej.
Dobra muzyka, wspomnienia oraz niezapominana atmosfera uroczystości jubileuszowych pozostawiła wiele wspomnień uczestnikom uroczystości.

Z życzeniami kolejnej sześćdziesiątki żegnali się jubilaci i goście.

Z poważaniem,
Jerzy Śmiłowski