Warsztaty historyczne z IPNem

We wtorkowe popołudnie (18.09.2012r. o godz. 16.30), w sali Muzeum Regionalnego
we Wronkach we Wronkach odbyły się warsztaty historyczne dla młodzieży, które prowadził p. Bartosz Kuświk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Pierwsza część multimedialnego wykładu poświęcona była Kampanii Wrześniowej
i życiu codziennemu mieszkańców okupowanej Wielkopolski. Przedstawione zdjęcia,
mapy i dokumenty obrazowały życie Polaków i Niemców na terenie tzw. Kraju Warty.

W drugiej, warsztatowej części zajęć, młodzież została podzielona na ośmioosobowe
grupy – miały to być rodziny. Założono, że w każdej z rodzin pracują dwie dorosłe osoby
(kobieta i mężczyzna), przy czym ich miesięcznie zarobek to ok 170 reichsmarek . Zadaniem
młodzieży było rozplanowanie miesięcznego budżetu – od opłat związanych z utrzymaniem
mieszkania do zakupu wyżywienia dla całej rodziny. (Przy czym, podane zostały przybliżone
wartości cenowe za poszczególne produkty w ówczesnym czasie). Niestety nie było to łatwe
zadanie! Młodzież dowiedziała się o przydzielanych wówczas kartkach na wszelkie produkty,
rozpowszechnionym „czarnym rynku”, na którym (wyłącznie) można było zakupić leki, lub
czekoladę i wielu innych sytuacjach dotykających ludzi żyjących w czasie wojny…