Powitanie Wiosny

Można powiedzieć, że tradycyjnie, bo od 5. lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej (TMZW) organizuje plenerowa imprezę – POWITANIA WIOSNY. Corocznie to ceremonia odbywała się w innej wiosce. Tym razem będzie będziemy żegnać Zimę i witać Wiosnę w parku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, który wraz z Radą Sołecką N.W. są współorganizatorami tej imprezy, która odbędzie się w niedzielę 25 marca, początek o godz. 14:00.

W programie: poznajemy siebie: autoprezentacja – wieś, DPS, TMZW; sąd nad Zimą i topienie / spalenie Marzanny; szukanie Wiosny, muzyka, przyśpiewki i wiersze o wiośnie; edukacja ekologiczna; konkursy. Dla dzieci szkół podstawowych – konkurs plastyczny pt. „Moja Wiosna”. (technika dowolna, prace indywidualne lub zbiorowe). Podsumowanie konkursu podczas festynu. Ogłaszamy konkurs na „Palmę wielkanocną” wykonaną – uwaga! – z odpadów / surowców wtórnych. Inspirujący prawda? Stąd udział w nim mogą brać osoby bez względu na wiek. Będzie też konkurs na najładniejszy strój „Królowej Wiosny”.

Zapraszamy do udziału.