Prace budowlane na drogach

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że firma WUPRINŻ S.A. wykonuje prace budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej we Wronkach w ramach kontraktu na ulicy:

1. Działkowej – na dwóch odcinkach:

  • odcinek 1 – w rejonie posesji nr 22 zwężenie jezdni,
  • odcinek 2 – w rejonie stacji gazowej droga zamknięta całkowicie w godzinach 7.00 – 17.00, prace na tym odcinku prowadzone będą w kierunku od stacji gazowej do ul. Warzywnej,

2. Niepodległości – zwężenie jezdni – zachowany przejazd w jednym kierunku
3. w rejonie oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego we Wronkach – os Słowackiego,
4. w rejonie Zakładu Karnego we Wronkach – w pasie zieleni pomiędzy ogrodzeniem Zakładu Karnego we Wronkach , a ul. Mickiewicza,
5. w pasie zieleni między przedsiębiorstwem Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., a ul. Mickiewicza.

Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia niedogodności związanychn z prowadzonymi pracami budowlanymi.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt telefon 67 254 56 56.