Studniówka w Zespole Szkół im. Stanisława Konarskiego

Punktualnie o godzinie 19.00 , dnia 27 stycznia 2012 roku, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego, pan Ryszard Firlet, niczym Podkomorzy w „Panu Tadeuszu”, poprowadził uroczystego poloneza, rozpoczynając najważniejszy bal w życiu młodych ludzi – studniówkę.

Młodzież klas III Liceum Profilowanego z wychowawczynią Agnieszką Sobkowiak i IV Technikum Ekonomiczno – Budowlanego z wychowawczynią Joanną Kubiak przez kilka ostatnich tygodni pilnie ćwiczyli ten piękny, polski taniec, aby w sali Wronieckiego Domu Kultury, w przepięknej scenerii dać popis swych umiejętności, które nagrodzone zostały gromkimi brawami od zgromadzonych gości. Wszystkich przybyłych na uroczystość w tym szczególnym dniu przywitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego, uczennica klasy IV technikum – Żaneta Kaczmarek wraz z Mateuszem Musiałem – uczniem klasy III liceum słowami Sztaudyngera, „…jeżeli któregoś dnia mamy być szczęśliwi, to, dlaczego nie zacząć od dzisiejszego wieczoru…?”. Uczniowie prowadzący podziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz wychowawcom za trud i cierpliwość włożoną w nauczanie i wychowanie tegorocznych maturzystów, Radzie Rodziców za pomoc w organizacji tegorocznej studniówki, a koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone lata.

Następnie głos zabrali dyrektor Ryszard Firlet oraz przewodniczący Rady Rodziców – Ireneusz Kaczmarek. Obaj Panowie życzyli uczniom i zaproszonym gościom wspaniałej zabawy, a dyrektor Ryszard Firlet podkreślił, że dla uczniów bal studniówkowy jest symboliczną granicą między końcem szalonych, młodzieńczych lat, a początkiem dorosłości, w której nie zawsze będzie tak pięknie, jak sobie to wyobrażają. Dodał jeszcze, że tylko od nich samych zależy, jak potoczą się ich losy i życzył realizacji planów i marzeń.

Kolejną częścią studniówki było uroczyste wręczanie koniczynek przez dyrektora i wychowawczynie, którzy przypinając te symbole szczęścia gratulowali osiągnięcia „ostatniej prostej” przed maturą. Po symbolicznej dekoracji wszyscy zgromadzeni wznieśli toast symboliczną lampką szampana za pomyślność na tegorocznych egzaminach dojrzałości i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Zdjęcia: Ewa Firlet

Po oficjalnej części kelnerzy podali obiad, a po obiedzie uczniowie zaprosili Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz gości na program artystyczny, który przygotowali na ten wieczór. Pierwsza swój występ rozpoczęła klasa III La prezentując film pt.: „Trochę inna lekcja historii”, gdzie zostały pokazane zmagania wychowawczyni, a zarazem nauczyciela historii pani Agnieszki Sobkowiak z niesubordynowanymi wychowankami. Następnie uczniowie technikum przedstawili w żartobliwy sposób „Koncert Życzeń” dla nauczycieli uczących w ich klasie. Z przymrużeniem oka zaprezentowali sylwetki wybranych pedagogów i dedykowali im odpowiednio dobrane piosenki. Po zakończeniu części artystycznej uczniowie podziękowali swoim wychowawczyniom za trud i serce włożone w te wszystkie lata spędzone razem.

Wreszcie przyszedł czas na szaloną zabawę, którą rozkręcił zespół Canto. Punktualnie o godzinie 22 pan dyrektor wraz z rodzicami przygotował jeszcze jedną niespodziankę -ogromny tort, który ufundowała Rada Rodziców. Po przerwie na kawę i słodkie pyszności zabawa trwała do „białego rana”.


Zdjęcia: Wronczanie.pl

Wychowawczynie wraz z uczniami serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Studniówka 2012 Zespołu Szkół nr 2 im Stanisława Konarskiego była najlepszym balem tegorocznego karnawału.

W szczególności podziękowania składamy rodzicom, bez pomocy których ta impreza by się nie odbyła: Renacie Izydorczyk, Agnieszce Niezborale, Krystynie Nowak, Daromile Turkiewicz, Krzysztofowi Perzowi, Zenonowi Dymek, Wiesławowi Musiałowi, Markowi Bajorowi, Zbigniewowi Kaczmarkowi, Krzysztofowi Kaczmarkowi, Markowi Biskup za opiekę w trakcie trwania zabawy. Wandzie Ludwiczak, Barbarze Gaj, Bożenie Biskup Grażynie Rożynek, Elżbiecie Miner, Wiesławie Grochólskiej i Małgorzacie Rusin za słodkie pyszności, które upiekły na ten wieczór.

Osobne podziękowania kierujemy do dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury – Pana Michała Poniewskiego oraz firmy „JOTMAR” za ogromną życzliwość okazaną naszej szkole.

Tekst: zs2-wronki.pl