Najważniejsza jest przyjaźń

Najważniejsza jest przyjaźń – tymi słowami kierują się koleżanki i koledzy Kacpra Kukawki – ucznia trzeciej klasy technikum budowlanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, który kilka miesięcy temu uległ wypadkowi na motorze. To, co było sensem jego życia, stało się przyczyną jego cierpień i obawy o przyszłość.

Kacper wkrótce wróci ze szpitala, ale nadal będzie wymagał długotrwałego leczenia. On sam nie prosi o pomoc, to szkolni koledzy zainicjowali akcję, polegającą na rozpropagowaniu ulotek z informacją o stanie Kacpra, co najlepiej świadczy o sympatii, jaką darzą swojego przyjaciela. Kacper to nie tylko sympatyczny kolega, ale również chłopak, który aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Nauczyciele zawsze mogli na nim polegać. Reprezentował szkołę
w Poczcie Sztandarowym, nigdy nie odmawiał udziału w szkolnych przedstawieniach i apelach.

Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie bardzo proszą o każdą, nawet najmniejszą pomoc w realizacji marzeń Kacpra o powrocie do zdrowia.

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON (nr KRS 0000270809) z dopiskiem KACPER KUKAWKA, 1022 można pomóc w powrocie Kacpra do sprawności.

Więcej informacji o wypadku i postępach w rehabilitacji na: nie-jestem-sam.pl