Fundowanie sztandaru 2 Pułku Strzelców Wielkooplskich

DOŁĄCZ DO AKCJI
fundowania sztandaru
2 PUŁKU STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH

Akcję prowadzi Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”.
Więcej informacji na stronie internetowej www.wshhistorica.org.pl

Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto bankowe:
PKO S.A. I/O Wronki 62124037541111001009461627 Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica” Os. Słowiańskie 2a/4 Wronki tytułem: Sztandar

Prosimy o podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy dla wpisania Państwa na „Złotą listę fundatorów sztandaru”.