Pomagamy dzieciom z Domu Dziecka z Gruzji!

28 grudnia we Wronkach na Placu Targowym odbędzie się Rodzinne
Kolędowanie, podczas którego zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz
Domu Dziecka w Tbilisi w Gruzji.

Rodziny, muzycy, chóry i orkiestra wroniecka wykona dziesięć
najpiękniejszych polskich kolęd. Dyrygował będzie Darek Malejonek i
Adam Mościki z Maleo Reggae Rockers. Wydarzenie zostanie uwieńczone
występem Teatru Prawdziwego z Bielawy ze spektaklem „Jasełka Uliczne”.
W ramach kolędowania zapraszamy też na I Zimowy Wielkopolski Wyścig
Ciągników. Nad profesjonalnym przebiegiem tego turnieju, jakością i
sędziowaniem czuwać będzie Automobilklub Wielkopolski. Nasze działania
patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Caritas Poznań, Caritas Gruzja.
Patronat medialny: Radio Emaus i Przewodnik Katolicki.
Podczas kolędowania Młodzież Franciszkańska w strojach kolędników
będzie kwestowała na rzecz Domu Dziecka w Tbilisi.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak wiele ludzi potrzebuje pomocy i
pokazać jak można pomagać. W ostatnich latach, przez wojny i okres
transformacji w Gruzji wiele osób, w tym dzieci, przeszło niejeden
koszmar. Ksiądz Witold Szulczyński założył w Gruzji oddział Caritas i
wybudował w Tbilisi dom, w którym zamieszkało 30 sierot. Ok. 300
dzieci uczy się w tym domu między innymi sztuki pisania ikon,
wybijania w metalu, wycinania w drewnie, tkania gobelinów, lepienia z
gliny, tańca i wielu innych zajęć właściwych kulturze gruzińskiej.
Młodzież uczy się i pracuje również w stworzonych dla nich piekarni,
pizzerii, zakładzie samochodowym i dwóch gospodarstwach rolnych.
Chorzy i osoby starsze, nie objęte żadną inną opieką, mogą liczyć na
pomoc domową i korzystać z przychodni. Prowadzenie tak szerokiej
działalności wymaga bardzo wielu nakładów finansowych.
z darem modlitwy

Cordian OFM