Promocja książki "Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach" autorstwa Piotra Nowaka

W sobotnie popołudnie 26 listopada, w Sali Rycerskiej we Wronieckim muzeum odbyło się spotkanie poświęcone promocji najnowszej książki Piotra Nowaka pod tytułem „Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach”. Publikacja przedstawia historię Wronieckiej fary, ale też nie tylko.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem organizatorów spotkania. Na Sali Rycerskiej zabrakło miejsc siedzących, a Wronczan którzy chcieli zakupić książkę było zdecydowana większość.

„Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach”, jest trzecią książkę napisaną przez Piotra Nowaka, ale jak sam podkreślił autor, jego ostatnie literackie dziecko jest jak do tej pory najważniejszym dziełem. Pisarz, szczególnie podziękował za przybycie byłego proboszcza parafii ks. Henryka Demuta, obecnego proboszcza, ks. Macieja Kubiaka, oraz o. Benignego Piechotę, który pochodzi z Wronek.

Na spotkaniu promocyjnym obecni również byli burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, członkowie Rady Miasta i Gminy Wronki, przedstawiciele Rady Powiatu. Głos zabrali: Piotr Pojasek oraz ks. Maciej Kubiak. Którzy, również mieli swój wkład w powstanie książki. Podziękowali autorowi za trud i zaangażowanie, jakie włożył w napisanie tej publikacji. Oboje zgodnie stwierdzili, że ta praca przybliży mieszkańcom historię kościoła we Wronkach.

Następnie, w końcu głos zabrał bohater tego wydarzenia – Piotr Nowak. Słowem wstępu, wyjaśnił powody oraz inspirację, którymi się kierował podczas pisania swojej książki. Głównym powodem była zeszłoroczna rocznica konsekracji kościoła farnego we Wronkach. Następnie autor omówił i scharakteryzował swoje ostatnie dzieło. Przedstawił o czym są poszczególne rozdziały publikacji.

„Dzieje parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach”, została podzielona na siedem rozdziałów. Oprócz tekstu i słów autora, książka zawiera wiele ilustracji, znalezionych lub przysłanych mu przez parafian. Książka została wydana w nakładzie pięciuset egzemplarzy, co jak na opłacenie przedsięwzięcia tylko przez autora jest dużym nakładem.

Rozdział 1. Piotr Nowak swoją książkę rozpoczyna od przedstawienia dziejów miasta i jego okolic.
Rozdział 2. W tym rozdziale autor omówił, jak wyglądała parafia i jakie były jej rozmiary i jaki był jej zasięg na przestrzeni lat.
Rozdział 3. Opowiada o pozostałych budynkach i obiektach wchodzących w skład parafii, takich jak kaplice czy cmentarze. Do tego, ten rozdział przedstawia wyposażenie parafii.
Rozdział 4. Przedstawia personalnie duszpasterzy działających w parafii oraz jej pracowników: kościelnych, organistów czy radę parafii.
Rozdział 5. Autor w tym rozdziale ukazuje jak wyglądały we Wronieckiej farze, kładąc szczególny nacisk na charakterystyczne dla Wronek – duszpasterstwo więzienne.
Rozdział 6. W tym rozdziale wyczerpywany jest temat organizacji i bractw działających przy Wronieckiej parafii
Rozdział 7. Piotr Nowak, przedstawił tutaj najważniejsze wydarzenia w dziejach parafii.

Po tym omówieniu, podziękował tym osobom, które miały największy wkład w prace nad książką. Wyrazy uznania Piotr Nowak skierował do: ks. Macieja Kubiaka, ks. Henryka Demuta, o. Benignego Piechotę, Piotra Pojaska, Krystyny Pawlaczyk oraz dla tych którzy, dzielili się swoimi wspomnieniami lub materiałami, pomocnymi prze tworzeniu tego dzieła. Na koniec nastąpiła przyjemna chwila dla autora, który z chęcią podpisywał kupione przez Wronczan książki.

Karol