„Dokumenta, artefakty, tekstury” – 100. ROCZNICA URODZIN WITOLDA SIWIŃSKIEGO

19 listopada br. Wroniecki Ośrodek Kultury – Muzeum Regionalne we Wronkach zaprasza na podwójną uroczystość. O godzinie 16.00 na placu Wolności nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej wronieckiemu artyście śp. Witoldowi Siwińskiemu w setną rocznicę jego urodzin.

Następnie o godzinie 17.00 we wronieckim muzeum odbędzie się wernisaż wystawy obrazów prof. Tomasza Siwińskiego pt. „Dokumenta, artefakty, tekstury” (wstęp wolny). Tego dnia każdy kto przybędzie do muzeum otrzyma okolicznościową pocztówkę dedykowaną pamięci Witolda Siwińskiego, którą ufundował Urząd MiG Wronki.

W ubiegłym roku wskrzesiliśmy pamięć o wybitnym, zasłużonym dla naszego miasta twórcy obiektów sakralnych, artyście malarzu i rzeźbiarzu Witoldzie Siwińskim. Muzeum zorganizowało dwie wystawy jego twórczości, z których pierwsza opatrzona była katalogiem z najważniejszymi pracami artysty. Zaś na łamach niniejszego miesięcznika został zaprezentowany szczegółowy życiorys twórcy oraz jego dorobek obejmujący różnorodność stylów i technik.

Dziś, z okazji setnej rocznicy urodzin Witolda Siwińskiego, pragniemy uczcić jego osobę pamiątkową tablicą, która zawiśnie na elewacji kamienicy przy placu Wolności nr 7 (skrzyżowanie z ul. Spokojną) we Wronkach, w której niegdyś mieszkał.
Projekt tablicy został przygotowany przez wybitnego poznańskiego rzeźbiarza i wykładowcę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Józefa Petruka. Wykonawcą tablicy jest młoda artystka Marta Kotecka (studentka prof. Petruka).

Do ufundowania tablicy przyczyniły się następujące instytucje i osoby: Burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór, Proboszcz Parafii św. Katarzyny we Wronkach ks. Maciej Kubiak, p. Stanisław Jarysz Delta Jarysz, p. Leszek Łukaszyk Elmax Sp.J., pp. Mariusz Cypel i Stanisław Zakrzewski Marstal Sp. J., p. Gracjan Misiewicz Szmaragd, p. Piotr Hoffman Warmtech P.U.H, p. Józef Grupiński Tech Dom, p. Adam Blajet Foto Blajet, p. Andrzej Miężał, p. Piotr Pojasek, p. Silvano Colombo oraz osoby pragnące zachować anonimowość. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy.

Zamiłowanie do sztuki odziedziczyły wszystkie dzieci Witolda Siwińskiego, ale drogą tą poszedł jeden syn – Tomasz.

Tomasz Siwiński urodził się 11 grudnia 1951r. we Wronkach. Podjął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a następnie studia na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (również w Poznaniu) pod kierunkiem prof. Prof. Stanisława Teisseyre’a i Norberta Skupniewicza. Równolegle studiował grafikę w pracowni prof. Tadeusza Jackowskiego oraz ilustrację książkową w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1979r. W 1981r. podjął pracę w PWSSP w pracowni drzeworytu, a w 1983r. przeszedł do pracowni malarstwa.

Aktualnie jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (obecnie toczy się postępowanie o nadanie mu tytułu profesora zwyczajnego) i kierownikiem VII Pracowni Malarstwa w tejże uczelni. Oprócz malarstwa i rysunku uprawia grafikę książkową. Przez szereg lat współpracował z czasopismem „Czas Kultury”. Obecnie współpracuje z wieloma wydawnictwami.

Tomasz Siwiński w swoim malarstwie używa technik własnych, które określa jako stampażowe. Tworzy obrazy z pogranicza realności i abstrakcji. Jest autorem około 30-tu wystaw indywidualnych. Brał także udział w ponad 30-tu wystawach zbiorowych. Swoje prace wystawiał w kraju oraz za granicą. Oprócz malarstwa zajmuję się grafiką książkową.
Wystawa we wronieckim muzeum, jest pierwszą wystawą artysty w rodzinnym mieście.
Gorąco zapraszamy do udziału w obu wydarzeniach!

Bibliografia:
1. R. Krygier „Ich ślad na Ziemi Szamotulskiej”, Szamotuły 2001r.
2. „Tomasz Siwiński – Motywy podróżne”, Katalog wystawy GSW „Profil” CK Zamek, Poznań 2011r.
3. www.uap.edu.pl