Wybrano nowego dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury

Pan Michał Poniewski został wytypowany na nowego dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury. Wyboru dokonała pięcioosobowa komisja. Początkowo do konkursu wpłynęło dziewięć wniosków, jednak trzy z nich nie spełniły wymogów formalnych podanych w informacji o naborze.

25 października kandydaci zostali poddani procedurze kwalifikacyjnej. Podczas rozmów zaprezentowane zostały koncepcje programowe działania Wronieckiego Ośrodka Kultury do roku 2015.

W ocenie Komisji wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowa działalność kulturalna Pana Michała Poniewskiego, w połączeniu z zaprezentowaniem nowoczesnej koncepcji programowej działania WOK, rokują profesjonalne wykonywanie obowiązków Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

Michał Poniewski, lat 29, pochodzi z Poznania i jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoje umiejętności i wiedzę rozszerzył, kończąc studia podyplomowe w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował m.in. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, gdzie zdobył doświadczenie w planowaniu i organizowaniu pracy jednostki kulturalnej, w tym w przygotowywaniu i promowaniu imprez masowych oraz wystaw. Jest on także autorem wielu projektów kulturalnych takich jak „Modelowa lekcja architektury regionalnej”, „Młyny Warmii i Mazur”, „Gorzelnie w historii i kulturze Mazur Zachodnich”, oraz laureatem konkursu Ludowe Oskary 2011. Pan Michał Poniewski od wielu lat czynnie działa w organizacjach kulturalnych, m.in. Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, ZHP, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

Do czasu objęcia stanowiska przez Pana Michała Poniewskiego, wicedyrektor WOK pani Danuta Dura będzie pełniła obowiązki dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

Wronki.pl