Sukces kroniki OSP Wronki

W dniu 10 września br., w siedzibie OSP Turek odbył się XIII Finał Wojewódzki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XVIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.

Z 42 kronik zgłoszonych przez reprezentujące 17 oddziałów powiatowych ZOSP RP, na Finał Krajowy zgłoszone zostało pięć kronik: OSP Przygodzice, powiat ostrowski, OSP Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, OSP Wolica Kozia, powiat średzki, OSP Krajenka, powiat złotowski i OSP Wronki z powiatu szamotulskiego.

Na finał krajowy, który w dniach od 16-18 września br., przeprowadzono w siedzibie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zostali zaproszeni kronikarze wyróżnionych kronik.

Kronika OSP Wronki znalazła się wśród 96 wyróżnionych kronik, a w Polsce pisanych jest około 7 tyś. kronik strażackich. Prowadzący obecnie kronikę OSP Wronki, dh. Jerzy Śmiłowski, miał zaszczyt spotkać się ze znakomitymi laureatami ze wszystkich regionów kraju, co dało okazję do wymiany doświadczeń, zapoznania się z artystycznymi technikami pisania kronik oraz integracji i nawiązania kontaktów ze środowiskiem historyczno – kronikarskim z całej Polski.

Podczas trzech dni pobytu w Częstochowie, kronikarze brali udział w warsztatach kronikarskich, które prowadzili znakomici historycy z Oddziału Historycznego Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

W programie Finału, nie mogło również zabraknąć pobytu kronikarzy w duchowej stolicy Polski na Jasnej Górze. Kronikarze zwiedzili także siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Izbę tradycji Pożarnictwa w Kłobucku. W miejscowości Mokra, w której znajduje się pomnik upamiętniający wygraną przez Polaków bitwę z Niemcami, stoczoną 1 września 1939, kronikarze złożyli wiązankę kwiatów.

Na zakończenie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, wszyscy kronikarze zostali uhonorowani nagrodami oraz dyplomami przekazanymi przez prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, dh. Waldemara Pawlaka.

Źródło: OSP Wronki