Prośba do Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolski

Małgorzata Janyska
Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Prośba

Dotyczy: remontu ul. Myśliwskiej we Wronkach (drogi woj. nr 150 Wronki – Chojno – Sieraków).

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Radnej naszego okręgu wyborczego o rozpoczęcie starań o wpisanie remontu ul. Myśliwskiej we Wronkach do budżetu województwa wielkopolskiego na 2012 rok. Jest to zadanie priorytetowe dla gminy Wronki (jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na naszym terenie). Ma ono duże znaczenie dla rozwoju naszego miasta i gminy. Jest to droga do licznych firm, zakładów przemysłowych i wyznaczonych terenów inwestycyjnych w Popowie.

Zabiegi o przeprowadzenie powyższego remontu są prowadzone od co najmniej 10 lat. Zgodnie z harmonogramem do końca marca 2012 roku ma zostać wykonana przez WZDW dokumentacja techniczna wymienionego odcinka, ze wszelkimi pozwoleniami.

Ze względu na ważność sprawy Gmina Wronki jest gotowa partycypować w kosztach remontu. Na ten cel w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2012 rok mamy zabezpieczoną wstępnie kwotę 200 tys. zł na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego. Jest to odcinek 1600 m, którego koszt remontu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej jest szacowany na kwotę około 2 mln zł.

Pragnę również nadmienić, że do zakończenia remontu drogi nr 150 w kierunku Chojna pozostało jeszcze tylko 5 km. Byłbym niezmiernie wdzięczny Pani Radnej wspólnie z mieszkańcami gminy, gdyby udało się przy jednym podejściu zamknąć problem drogi nr 150 do Chojna. W Chojnie jest jeden z największych w powiecie szamotulskim teren zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej. Jest to centrum turystyczno wypoczynkowe powiatu, jedno z większych w województwie wielkopolskim. Od wiosny do jesieni szczególnie w weekendy przyjeżdża do nas około 4 tys. osób. Wspólnie z mieszkańcami to około 5 tys. ludzi. Droga wojewódzka nr 150 nad Wartą do Chojna to również droga, która ma kluczowe znaczenie dla gospodarki leśnej i Nadleśnictwa Wronki. Obecnie Puszcza Notecka znajduje się w okresie rębności i droga ta jest jednym z głównych szlaków komunikacyjnych wywozu drewna.

Co istotne, Administracja Lasów Państwowych wyraża chęć w partycypowaniu w kosztach remontu. W związku z powyższym, proszę Panią Radną
o pomoc i wstawiennictwo w załatwieniu naszych kluczowych spraw na szczeblu samorządu województwa wielkopolskiego.

Z poważaniem
Jarosław Mikołajczak

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
2. Poseł Rafał Grupiński
3. Poseł Jakub Rutnicki
4. Poseł Marek Zieliński