Spotkanie na temat projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie MiG Wronki