Powiatowa inauguracja roku szkolnego na Leśnej

Na tym najuroczystszym rozpoczęciu roku szkolnego w powiecie. W szkole na Leśnej zjawiły się poczty sztandarowe innych szkół działających pod egidą starostwa powiatowego. Sam starostwa wraz z zarządem oraz dyrektorzy tych szkół.

Poza panem Pawłem Kowzanem starostą szamotulskim w hali sportowej przy szkole na Leśnej zjawił się także Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu pan Andrzej Spychała oraz Dyrektor Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki pan Jan Stefaniak. Całości dopełnili dyrektorzy szkół działających pod starostwem szamotulskim: ZS nr 1 we Wronkach, ZS nr 2 we Wronkach, ZS nr 1 w Szamotułach, ZS nr 2 w Szamotułach, ZS nr 3 w Szamotułach i Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach.

Podczas tej inauguracji podkreślono znaczenie symboliki między 1 września 1939, a co rocznym rozpoczęciu roku szkolnego. Aby upamiętnić ten dzień z przed 72 lat delegacje z ZS nr 1 we Wronkach złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wlkp. i pod tablicą pamiątkową znajdującą w szkole. A dyrektor tej placówki dyrektor Grażyna Gromadzińska-Kopras, oficjalnie ogłosiła rok szkolny 2011/2012 za rozpoczęty.

Swe przemowę oprócz dyrektora Roberta Dorny, mieli okazję powiedzieć dyrektor ZS nr 1 we Wronkach pani Grażyna Gromadzińska-Kopras, starostwa szamotulski Paweł Kowzan, przewodniczący komisji Andrzej Spychała, dyrektor wydziału Jan Stefaniak oraz Przewodniczący Rady Rodziców szkoły na Leśnej Jerzy Śmiłowski.

Starosta szamotulski Paweł Kowzan mówił między innymi o tym, że stale zmniejsza się liczba uczniów, choć w szkole na Leśnej w tym roku przybyło więcej uczniów niż przed rokiem. To z 5000 uczniów, które uczęszczało do szkół w powiecie szamotulskim 8 lat temu, rok temu było 3310 uczniów. Wspomniał o prowadzonych inwestycjach, w ZS2 mówił o pracowni komputerowej budowie placu rekreacyjnego, a w przypadku ZS1 o ogólnym remoncie, efekt remontu można było zobaczyć już 1 września.

Szkoły z naszego powiatu plasują się w 10 najlepszych szkół w województwie. A wyniki tegorocznych matur oraz egzaminów zawodowych były bardzo wysokie zarówno w powiecie jak i w szkole na Leśnej. Starosta wyliczył uczniów chodzących do szkół na terenie powiatu: 886 w technikach, 760 w liceach, 756 w gimnazjach. Pod koniec swej wypowiedzi, wspomniał o programach wspieranych przez UE – Kapitał Ludzki, które są wykorzystywane w szkołach w powiecie szamotulskim. Pochwalił, a jednocześnie podziękował za wkład w pracę nad projektem – Z matematyką w przyszłość.

Po czym nastąpiła bardzo ważna chwila dla pani dyrektor Grażyny Gromadzińskiej-Kopras. Po otrzymaniu kwiatów w podzięce i za trud od starosty szamotulskiego. Otrzymała nominację na stanowisko dyrektora ZS nr 1 We Wronkach, już trzecią kadencję, stając się najdłużej urzędującym dyrektorem w szkołach pod egidą starostwa. Kwiaty na jej ręce złożył także Przewodniczący Rady Rodziców Jerzy Śmiłowski.

Na zakończenie uroczystości uczniowie pod przewodnictwem Ilony Fudali i Agnieszki Turowskiej, ze szkoły na Leśnej zaprezentowali część artystyczną apelu poświęconą temu dniowi, zarówno z roku 2011 jak i tego z roku 1939. Jeszcze raz podkreślając tragizm tego dnia dla dzieci, szykujących się szkoły lecz już nigdy do nich nie idących.