Otwarte Drzwi w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach.

W Dniu 18.04.2011 r odbyły się Otwarte Drzwi dla absolwentów Gimnazjów w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Drzwi otwarte prowadzone były przez Samorząd Uczniowski, gimnazjaliści mogli dowiedzieć się o proponowanych przez szkołę kierunkach oraz zasadach rekrutacji.
Obejrzeli też prezentację multimedialną oraz przedstawienie przygotowane przez uczniów w języku niemieckim, które wcześniej widzieli goście z Berlina z zaprzyjaźnionej z Zespołem Szkół Nr2 szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA:

Technikum Nr2

  • Technik Ekonomista
  • Technik Budownictwa
  • Technik Handlowiec

Liceum Profilowane

  • Profil zarządzanie informacją
  • Profil socjalny

Zasadnicza Szkoła Zawodowa -2 lub 3 lata nauki

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do wszystkich typów szkół:

Podanie do szkoły ,kartę zdrowia ,zdjęcia ,umowa o praktyczną naukę zawodu (szkoła zawodowa )w dniach 09.05.2011- 27.05.2011 do godz.15.00

Do dnia 22.06.11 – do godz.15.00 można dokonać ostatecznej zmiany wyboru szkoły i w szkole pierwszego wyboru należy złożyć kartę pomocniczą wraz z dokumentami.

Do dnia 28.06.11 – do godz. 15.00 należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora.

W dniu 30.06.11 o godz. 13.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Do dnia 04.06.11 do godz. 13.00 –potwierdzenie woli podjętej nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W dniu 05.07.11 o godz.12.00 OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY.

Otwarte drzwi


Nadasłane przez Monika Kozber