Wronki za granicą

Z dniem wczorajszym ruszyła strona Komitetu Współpracy Gminy Wronki z Zagranicą.
Jak to wyczytać możemy na stronie:

„Nadrzędnym celem statutowym Komitetu Współpracy Gminy Wronki z Zagranicą jest doprowadzenie do szeroko rozumianej integracji ze społeczeństwami miast z Zagranicy współpracującymi z gminą Wronki w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.”