Paweł Bugaj – kandydat na Radnego Powiatu Szamotulskiego

Przedstawiamy prezentację wyborczą nadesłaną przez Pawła Bugaja – kandydata na Radnego Powiatu Szamotulskiego.
Przypominamy, że termin nadsyłania prezentacji na łamach naszego portalu dobiegł końca.

PAWEŁ BUGAJ
ur. w 1954 r. we Wronkach, zodiakalny bliźniak, wykształcenie wyższe – mgr politologii (UAM Poznań), pracownik samorządowy z dużym doświadczeniem – radny trzech kadencji (1990-2002) Rady MiG Wronki a później pracownik wronieckiego ratusza; regionalista – współzałożyciel a obecnie prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, działacz społeczny wielokrotnie odznaczany; wydawca i autor kilku opracowań zwartych – dokumentalnych i promujących Wronki, wcześniej redaktor naczelny czasopisma „Wronieckie Sprawy”.

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Wronieckiej,

Jestem synem tej Ziemi i jej miłośnikiem. Wiele energii i pracy poświęcam dla dobra ogółu. Znam realia działalności samorządowej i problemy tego regionu. Wiele z nich opisywałem na łamach „Wronieckich Spraw”, a później „Wronieckiego Bazaru”. W pracy samorządowej zawsze kierowałem się interesem publicznym, bez względu na przykre konsekwencje, które spotykały mnie gdy ośmieliłem się stanąć po ”niewłaściwej stronie”. Posiadam duże doświadczenie w pracy samorządowej, zdobyte w radzie gminy i wronieckim urzędzie, które niewątpliwie będzie atutem w pracy radnego Rady Powiatu, oczywiście, jeśli mnie Państwo wybierzecie.

Uważam, że współpraca pomiędzy gminą a powiatem może być dużo lepsza i efektywniejsza. Problemy gminy muszą być również problemami powiatu. Inaczej powiat jest nam niepotrzebny. Dla szybszego i właściwego rozwoju powiatu, a tym samym gmin go tworzących, konieczna jest i lepsza współpraca pomiędzy wszystkimi szczeblami samorządowymi (gmina – powiat – województwo) oraz większe poczucie więzi wspólnotowej.

Powiat samorządowy nie jest zwierzchnikiem w stosunku do gmin, które skupia. Jego zasadniczą rolą jest integrować gminy i zaspokajać potrzeby społeczności powiatu w zakresie swoich kompetencji, ale nie tylko. Bywa, że ze względów ekonomicznych pewne rozwiązania mają sens, gdy szuka się rozwiązań w partnerstwie z innymi powiatami. W tym względzie jest dużo do zrobienia. Np. w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami stałymi, do dziś nie wypracowano koncepcji rozwiązania tego problemu. Bez wsparcia powiatu trudno mówić o obwodnicy dla Wronek, by wyprowadzić ciężki ruch kołowy z centrum starego miasta. Bez konstruktywnego partnerstwa na wszystkich trzech szczeblach samorządowych nie zbudujemy nic wielkiego, już nie na miarę marzeń ale nawet pilnych potrzeb, takich jak obwodnica dla Wronek. Nie wspominając już o takich programach jak „Przywróćmy życie Warcie” (wykorzystania jej możliwości gospodarczych i rekreacyjnych), czy budowie ścieżek rowerowych i o wykorzystaniu walorów przyrodniczych naszej pięknej Puszczy Noteckiej.

Można wiele zmienić na lepsze w codziennej pracy instytucji powiatowych, jak chociażby funkcjonowanie specjalistycznej opieki zdrowotnej. Szpital powinien być bardziej przyjazny pacjentom, a wronieckie apteki zechciały pełnić dyżur nocny. Można racjonalniej wydawać środki kierowane na „zwalczanie” bezrobocia, a w edukacji ponadgimnazjalnej rozwijać szkolnictwo zawodowe w zakresie zawodów deficytowych, na które jest zapotrzebowanie w naszym regionie.
Sporo jest do zrobienia dla poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w naszej gminie.
Ugrupowanie Nasz Region, z którego kandyduję będzie walczyło o:
– ścieżki rowerowo-piesze na wioskach (Ćmachowo – Biezdrowo, Nowa Wieś – Samołęż), z chodnikiem (Wartosław w kierunku Lubowa), z remontem nawierzchni (Biezdrowo – Pierwoszewo):
– usprawnienie komunikacji w mieście przez budowę nowych dróg odciążających centrum z transportu ciężkiego, przez przebudowę skrzyżowania ulicy Mickiewicza z Niepodległości, przez budowę parkingów przy ul. Powstańców Wlkp. i Mickiewicza oraz budowę chodnika w ul. Myśliwskiej.

Może być lepiej, ale w samorządach muszą znaleźć się ludzie, którzy wzniosą się ponad podziały, zaangażowani społecznie, sprawdzeni. Jeśli mi Państwo zaufacie, to zapewniam, że Was nie zawiodę. Będę godnie reprezentował gminę Wronki i jej Mieszkańców, zgodnie z zasadą, która powinna przyświecać służbie społecznej: Pro publico bono – dla dobra publicznego.
Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. Wybierzcie Państwo ludzi zaangażowanych w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Nie pozwólcie by wybierano bez Was! Zapraszam do urn, a za głos na mnie oddany – DZIĘKUJĘ!
Moje nazwisko znajduje się na powiatowej karcie do głosowania:
Lista nr 15 – KWW Nasz Region, pozycja 5.
No proszę – Kandydat na piątkę!
bugaj-paweł.pl