Remonty dróg

Ostatnio w naszym mieście trwają liczne remonty dróg. Remontowana jest ulica Poznańska, Sierakowska i Kręta, do użytku oddana została droga przy parku w Ćmachowie. Na zbiegu ulic Partyzantów i Niepodległości powstała zatoka parkingowa.

Po oddaniu Placu Wolności do użytku wiele osób krytykowało brak nawierzchni granitowej na ulicy Krętej. Aktualnie firma PHU „BUD-BRUK” zamienia nawierzchnię z asfaltowej na granitową. Koszt tej inwestycji to 192 189,59 zł brutto.

Ulica Sierakowska i Poznańska są w końcowym etapie remontu nawierzchni. Do zakończenia prac na tych ulicach pozostało tylko położenie kolejnej warstwy asfaltu oraz prace przy studzienkach kanalizacyjnych. Wykonawcą tej inwestycji jest firma POL-DRÓG. Jest to droga wojewódzka, zatem jest to inwestycja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Do użytku oddana została droga przy parku w Ćmachowie. Firma BUDROMAX wygrała przetarg za kwotę 489 344,62 zł.

Przy skwerze im. Jana Rzepy pojawiła się zatoka parkingowa. Od tej pory parkować może tam 7 samochodów. Prace wykonała firma USBUD za kwotę 22 773,73 zł.

Łączny koszt gminnych inwestycji opisanych w tym newsie to 704 307,94 zł.