Nowy podnośnik koszowy w OSP Wronki

W dniu 24 września 2010 roku, dh Stefan Kaszkowiak Wiceprezes-Naczelnik OSP Wronki i dh Marek Bilon kierowca OSP Wronki udali się do Starachowic, po odbiór nowego podnośnika koszowego PM18P, do firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „STAR SAN-DUO Dominik Pater”, która to firma, w ramach drugiego przetargu nieograniczonego, zaoferowała najniższą cenę na dostawę używanego podnośnika koszowego dla OSP Wronki.

Podnośnik został zabudowany na podwoziu samochodu STAR 12.155 – data pierwszej rejestracji podwozia 21 grudzień 2000r., z blokadą tylnego mostu, w wersji pożarniczej. Koszt zakupu wyniósł 125.083,00 złotych. Firma udzieliła na dostarczony pojazd 12 miesięcznej gwarancji. Podwozie i nadwozie jest po kapitalnym remoncie. Na miejscu dokonano szczegółowego odbioru pojazdu. Druhowie, z nowym podnośnikiem, dotarli dotarli do Wronek już następnego dnia, tj. 25.09.2010 roku, o godz. 2.20 w nocy. W strażnicy OSP Wronki czekali na nich druhowie z wronieckiej jednostki. W poniedziałek tj. 26.09.2010 roku Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki przekazał symbolicznie kluczyki od nowego pojazdu dh Andrzejowi Liszkowskiemu Prezesowi OSP Wronki, w skromnej uroczystości uczestniczyli dh Antoni Odrobny i dh Henryk Rusinek Wiceprezesi Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach oraz druhowie z OSP Wronki. Nowy podnośnik zastąpił wysłużony pojazd z 1983 roku, do którego nie było juz części zamiennych, a tym samym nie gwarantował on skuteczności działań. Nowy podnośnik koszowy PM18P skutecznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie Wronki, i nie tylko. Środki finansowe na zakup nowego podnośnika zabezpieczyła Gmina Wronki.

Źródło: www.strazwronki.strefa.pl