Zabytki z budowy kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach informuje, że zakończyła się konserwacja zabytków znalezionych w wyniku prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas budowy kanalizacji w centrum Wronek. Konserwacji poddano około 1/3 znalezionych zabytków.
Wyniki konserwacji przedstawiamy na załączonych zdjęciach i zestawieniu. Większość zabytków pochodzi z XIV wieku. Wśród nich można zobaczyć m.in. : monety srebrne i miedziane, ozdoby, elementy zbroi , narzędzia, kłódkę, sprzączki.
Wszystkie znalezione elementy zostaną przekazane do Wronieckiego Muzeum po zakończeniu inwentaryzacji, najpóźniej we wrześniu.
Liczymy na to, że nasze miasto ukaże nam więcej skarbów podczas prowadzenia dalszych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Wronki” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.